Pwyllgor Rheoli Nant-y-Bryniau

Goruchwylir Nant-y-Bryniau gan Bwyllgor Rheoli sy’n chwarae rhan strategol ac ymgynghorol wrth osod a chynnal gweledigaeth, nodau ac amcanion y ganolfan ar y cyd â’r awdurdod addysg.  Mae gan ein pwyllgor gynrychiolwyr o bob un o awdurdodau unedol Gogledd Cymru yn ogystal ag aelodau o Dimau Gwasanaeth Pobl Ifanc ehangach Gogledd Cymru.  Mae aelodau’r pwyllgor yn gweithio i sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn ddiogel, bod eu hanghenion yn cael eu bodloni, yn gwneud cynnydd priodol ac yn cael addysg o safon dda.

 

Mae rhagor o wybodaeth am swyddogaethau, cyfrifoldebau

a mecanweithiau’r Pwyllgor Rheoli ar gael yma:

Mae'r tabl a ganlyn yn dangos aelodaeth bresennol y pwyllgor rheoli.

Screenshot 2022-05-23 at 10.32.13.png
Member
Role
Simon Anderson
Powys Local Authority Representative
Ellen Rowlands
Anglesey & Gwynedd Local Authority Representative
Flintshire Local Authority Representative
Dafydd Ifans
Wrexham Local Authority Representative
Nicola Roberts
Denbighshire Local Authority Representative
KITE Representative
Mathew Robertshaw
Kestrel Ward Manager
Sian Pineau
Vice-Chair, Safeguarding
Gareth Jones
Staff Representative
Kate Wright
Teacher in Charge
Hannah Morris
Chair, Conwy Local Authority Representative

Os oes angen cysylltu â Chadeirydd y Pwyllgor Rheoli, anfonwch e-bost at:      hannah.morris1@conwy.gov.uk