top of page

Pwyllgor Rheoli Nant-y-Bryniau

Goruchwylir Nant-y-Bryniau gan Bwyllgor Rheoli sy’n chwarae rhan strategol ac ymgynghorol wrth osod a chynnal gweledigaeth, nodau ac amcanion y ganolfan ar y cyd â’r awdurdod addysg.  Mae gan ein pwyllgor gynrychiolwyr o bob un o awdurdodau unedol Gogledd Cymru yn ogystal ag aelodau o Dimau Gwasanaeth Pobl Ifanc ehangach Gogledd Cymru.  Mae aelodau’r pwyllgor yn gweithio i sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn ddiogel, bod eu hanghenion yn cael eu bodloni, yn gwneud cynnydd priodol ac yn cael addysg o safon dda.

 

Mae rhagor o wybodaeth am swyddogaethau, cyfrifoldebau

a mecanweithiau’r Pwyllgor Rheoli ar gael yma:

Mae'r tabl a ganlyn yn dangos aelodaeth bresennol y pwyllgor rheoli.

Screenshot 2022-05-23 at 10.32.13.png
Member
Role
How they are helping Nany-y-Bryniau
Scott Fordwhalley
Chair, Conwy Local Authority Representative
With over 20 years in education, including most in middle or senior leadership, our Social Inclusion Manager for Conwy and Chair of Nant-y-Bryniau's Committee brings vast expertise. Holding an NPQH, he excels in academic and pastoral leadership, enhancing our bespoke education packages.
Sian Pineau
Safeguarding (Conwy LEA)
Ellen Rowlands
Anglesey & Gwynedd Local Authority Representative
Nicola Roberts
Denbighshire Local Authority Representative
Gareth Hywel
Flintshire Local Authority Representative
Rachel Woodhead
Wrexham Local Authority Representative
Simon Anderson
Powys Local Authority Representative
Robert Clark
Interim NWAS Service Manager
Sophie Carter
NWAS Kestrel Ward Manager
Rachel Owen
KITE Representative
Kate Wright
Teacher in Charge
Gareth Jones
Staff Representative
Rhiain Morrlle
Social Services (Denbighshire)
Elenid Glyn
Education Psychologist (Gwynedd LEA)

I gysylltu â'r Pwyllgor Rheoli, anfonwch e-bost at:  scott.forwhalley@conwy.gov.uk

bottom of page