top of page

Pwyllgor Rheoli Nant-y-Bryniau

Goruchwylir Nant-y-Bryniau gan Bwyllgor Rheoli sy’n chwarae rhan strategol ac ymgynghorol wrth osod a chynnal gweledigaeth, nodau ac amcanion y ganolfan ar y cyd â’r awdurdod addysg.  Mae gan ein pwyllgor gynrychiolwyr o bob un o awdurdodau unedol Gogledd Cymru yn ogystal ag aelodau o Dimau Gwasanaeth Pobl Ifanc ehangach Gogledd Cymru.  Mae aelodau’r pwyllgor yn gweithio i sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn ddiogel, bod eu hanghenion yn cael eu bodloni, yn gwneud cynnydd priodol ac yn cael addysg o safon dda.

 

Mae rhagor o wybodaeth am swyddogaethau, cyfrifoldebau

a mecanweithiau’r Pwyllgor Rheoli ar gael yma:

Mae'r tabl a ganlyn yn dangos aelodaeth bresennol y pwyllgor rheoli.

Screenshot 2022-05-23 at 10.32.13.png
Member
Role
Simon Anderson
Powys Local Authority Representative
Ellen Rowlands
Anglesey & Gwynedd Local Authority Representative
Gareth Hywel
Flintshire Local Authority Representative
Dafydd Ifans
Wrexham Local Authority Representative
Nicola Roberts
Denbighshire Local Authority Representative
Ceri Savage De Lifsitz
KITE Representative
Mathew Robertshaw
NWAS Service Manager
Sian Pineau
Vice-Chair, Safeguarding
Gareth Jones
Staff Representative
Kate Wright
Teacher in Charge
Sarah Williams
Conwy Local Authority Representative

I gysylltu â'r Pwyllgor Rheoli, anfonwch e-bost at:  sarah.williams1@conwy.gov.uk

bottom of page