top of page

Cawsom dymor yr hâf prysur iawn eleni a oedd yn cynnwys dychwelyd arholiadau allanol yn dilyn y pandemig, ailwampio’r ganolfan yn llwyr wrth iddi dderbyn cot o baent ffres yr oedd mawr ei angen; a'n dewis arferol o ddiwrnodau thema difyr. Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys rhai o'r uchafbwyntiau.

Cylchlythyr yr Hâf 2022
.pdf
Download PDF • 3.11MB

4 views
bottom of page