top of page

Croeso

NyB 2.jpg

Croeso i Ganolfan Addysg Nant-y-Bryniau, diolch am roi o'ch amser i ymweld â'n gwefan.  

Yn Nant-y-Bryniau, credwn fod pob person ifanc yn haeddu addysg sy’n eu hannog i ymgysylltu â dysgu, yn eu galluogi i ennill sgiliau perthnasol ac yn eu grymuso i gyrraedd eu potensial yn academaidd ac yn bersonol mewn amgylchedd diogel, cefnogol ac ysgogol. Mae’r bobl ifanc rydyn ni’n eu cefnogi yn wynebu heriau sylweddol yn eu bywydau, mae rhai yn dod yn uniongyrchol o’u hysgol neu goleg prif ffrwd tra bod eraill efallai wedi cael profiadau addysgol heriol ac nad ydyn nhw bellach yn mynychu. Ein nod yw mynd i'r afael â rhwystrau a theilwra'r profiad addysgol fel ei fod yn unigol, yn berthnasol, ac yn paratoi ein pobl ifanc i barhau â'u hastudiaethau, manteisio ar gyfleoedd hyfforddi, neu ymuno â'r gweithlu ar ôl iddynt gael eu rhyddhau.

 

Mae personoli a chynhwysiant wrth galon ein darpariaeth; fel tîm addysgu rydym yn hyrwyddo anghenion yr unigolyn, gan weithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill o fewn y gwasanaeth ac yng nghymuned gartref y person ifanc. Fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol ehangach, teimlwn fod addysg yn darparu cyfleoedd sy’n cefnogi adferiad, yn adeiladu gwytnwch, yn sefydlu llwybrau cam nesaf gwerth chweil ac yn gadael ein pobl ifanc yn fwy gobeithiol a medrus ar gyfer dyfodol cadarnhaol.

*** Ar hyn o bryd mae'r gweddill yr ochr Gymraeg o'r safle dan adeiladwaith - ymddiheurwn am hyn.  Porwch yr ochr Saesneg ar hyn o bryd os gwelwch yn dda.  Diolch am eich dealltwriaeth. ***

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch ein ffrwd Trydar ar gyfer ein gweithgareddau mwyaf diweddar.

bottom of page